رنگ موی سلیک

About the project

رنگ موی سلیک

  • در سه اندازه متفاوت ml  15 ، ml  60 و ml 100
  • مجموعه ای از 15 گروه ( طبیعی ، اکسترا، بلوطی، فانتزی، و ... ) و  110 رنگ
    دارای فرمولاسیون ویژه و انواع ویتامین ها و پروتیینها ی لازم برای ایجاد جلوه ای طبیعی و براق روی مو
  • حاوی ترکیبات مرطوب سازی و نرم کنندگی
  • شامل عوامل از بین برنده خشکی و شکنندگی مو و فاکتورهای محافظتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن مو
  • دارای بیشترین پوشش دهی ، دوام و ثبات رنگ با توجه به خصوصیات آب و هوا و انواع مو در ایران
JoomlaMan