نرم کننده دیفرنت

About the project

نرم کننده دیفرنت

  • دو اندازه 30 گرمی و 750 گرمی
  • ایجاد درخشندگی ، زیبایی و لطافت در مو ها
  • با استفاده از اثرات اسیدهای گیاهی غنی شده
  • باعث تقویت مو تحت تاثیر ترکیبات حاوی ویتامین
  • جهت متعادل سازی چربی پوست و مو بعد از رنگ کردن
JoomlaMan