رنگ موی دیفرنت

About the project

رنگ موی دیفرنت

  • در اندازهml  125
  • مجموعه ای از 15 گروه ( طبیعی ، خاکستری، عسلی، نسکافه ای و ... ) و  77 رنگ
    دارای فرمولاسیون ویژه و انواع ویتامین ها و پروتیینها ی لازم برای ایجاد جلوه ای طبیعی و براق روی مو
  • حاوی ترکیبات مرطوب سازی و نرم کنندگی
  • شامل عوامل از بین برنده خشکی و شکنندگی مو و فاکتورهای محافظتی جهت جلوگیری از آسیب دیدن مو
  • دارای بیشترین پوشش دهی ، دوام و ثبات رنگ با توجه به خصوصیات آب و هوا و انواع مو در ایران
JoomlaMan